Granit er en magmatisk bjergart bestående af feldspat, kvarts, plagioclase, glimmer og andre mineraler.

Betegnelsen granit benyttes desuden som kommerciel fællesbetegnelse for en række stentyper foruden granit. Herunder gnejs, basalt, diabas og gabbro.

Fælles for disse stentyper er, at de er kompakte og polerbare natursten, hovedsageligt bestående af mineraler med en hårdhed mellem 5 og 7 på Mohs-skalaen, såsom kvarts og feldspat.

Den præcise videnskabelige stentype på de enkelte stentyper fremgår af Ydeevnedeklarationen, der kan findes her på hjemmesiden.

Standard: DS/EN 12670 ”Natural stone – Terminology”

Alle granittyper har sine egne egenarter:

  • I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse huller og fordybninger er så små, at de ikke kan spartles. De kan heller ikke slibes væk, fordi de ligger som hullerne i en ost; der vil blot fremkomme nye huller, hvis man prøver at slibe dem væk. Der er nogle enkle granittyper, som er mere porøse i overfladen, når de lige er skåret, og disse behandles med naturforsegler, så overfladen bliver mere robust.
  • Granittyper m/ ensartet mønster kan have naturpletter (op til 15 cm2 i størrelsen). Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årernes farve og pladens bundfarve. • ”Elefantfødder” – disse ses som en mat plet på den polerede plade, og de kan ikke poleres op. ”Elefantfødder” fremkommer fordi krystallerne ”vender forkert” i stenen.
  • I granittyper m/ årede og flammede mønstre kan der forekomme væsentlige farve- og strukturvariationer; også på den enkelte plade. Der kan også forekomme svindrevner i disse granittyper.

Disse egenarter berettiger ikke til reklamation, når de er behandlet fagmæssigt korrekt.

Der findes flere informationer om granit under de forskellige granittyper.

De er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os.

Læs om overflader og anvendelse her…