Et smukt og klassisk valg

Marmor er en metamorf bjergart, der indeholder mere end 50 % af carbonater (calcit eller dolomit) dannet ved metamorf omkrystallisation af et carbonat sten.

Betegnelsen marmor benyttes desuden som kommerciel fællesbetegnelse for en række stentyper foruden marmor. Herunder, kalksten og travertin.

Fælles for disse stentyper er, at de er kompakte og polerbare natursten, hovedsageligt bestående af mineraler med hårdhed mellem 3 og 4 på Mohs skala, såsom calcit, dolomit og serpentin.

Den præcise videnskabelige stentype på de enkelte stentyper fremgår af Ydeevnedeklarationen, der kan findes her på hjemmesiden.

Standard: DS/EN 12670 ”Natural stone – Terminology”

Alle stentyper har deres egenarter:

• Små fordybninger og huller i overfladen forekommer. Disse huller og fordybninger er så små, at de ikke kan spartles. De kan heller ikke slibes væk, fordi de ligger som hullerne i en ost; der vil blot fremkomme
nye huller, hvis man prøver at slibe dem væk.

• Brunlige tynde årer – såkaldte glasårer – er en naturlig forekomst i visse brunlige marmortyper; især Mocca Creme. Disse glasårer må ikke forveksles med revner og svækker ikke stenen.

Der findes flere informationer om marmor under de forskellige marmortyper.

De er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os.

Læs om overflader og anvendelse her…